Health

Wereldgezondheidsorganisatie erkent de werking van acupunctuur

De wereldgezondheidsorganisatie heeft in 2003 een uitgebreid rapport gepubliceerd waarin de effectiviteit van acupunctuur wordt erkend. Deze publicatie baseert zich op door de WHO geselecteerde klinische onderzoeken met controlegroepen die uitgevoerd zijn voor 1998.

Over de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) is de sturende en coordinerende autoriteit voor gezondheid van de Verenigde Naties. Zij is leidinggevend als het gaat om wereldwijde gezondheidsaangelegenheden. het vormgeven van de gezondheid onderzoeksagenda. het vaststellen van normen en standaarden. het verwoorden van evidence-based beleidsmogelijkheden, het voorzien in technische ondersteuning van landen en het monitoren en inschatten van gezondheidstrends. De doelstelling van dit rapport is om het juiste gebruik van acupunctuur wereldwijd te versterken en te bevorderen. Het ontbreken van een aandoening in onderstaande lijst wit niet zeggen dat acupunctuur geen effectieve behandeling is, maar dat er tot op 1998 nog geen afdoend onderzoek naar gedaan is. De effectiviteit van acupunctuur wordt door de WHO in 4 verschillende categorieen onderverdeeld:

• Ziekten, symptomen en aandoeningen waarvoor acupunctuur een bewezen etfectieve behandeling is.

 • Aangezichtspijn (inclusief kaakklachten / craniomandibulaire dysfunctie (CMD))
 
 • Acute pijn in het epigastrium (bij maagzweer, acute- en chronische gastriti s en maagspasmen)
 
 • Allergische rinitis (inclusief hooikoorts)
 
 • Bacillaire dysenterie
 
 • Bijwerkingen van bestraling en/of chemotherapie
 
 • Depressie (inclusief neurotische depress ie en depressie na een hartinfarct)
 
 • Draaien van een verkeerd l iggende foetus
 
 • Frozen shoulder (periartri lis)
 
 • Galsteenkoliek
 
 • Hartinfarct
 
 • Hoge bloeddruk ( essentiele (primaire) hypertensie)
 
 • Hoofdpijn
 
 • lnleiding van de bevalling
 
 • lschias
 
 • Kniepijn
 
 • Lage bloeddruk (primaire hypotensie)
 
 • Lage rugpijn
 
 • Leukopenie
 
 • Misselijkheid en overgeven
 
 • Nekpijn
 
 • Nierkoliek (pijn door nierstenen)z
  Pijn en/of krampen tijdens de menstruatie zonder onderfiggende oorzaak zoals afwijkingen in de baarmoeder en/of omliggende weefsels (primaire dysmenorroe)   Pijnverlichting in de tandheelkunde (inclusief tandpijn en temporomandibulaire disfunctie (TMD))  
 • Postoperatieve pi
 
 • Tenniselleboog
 
 • Verstuiking
 
 • Reumatoïde artritis
 
 • Postoperatieve pi
 
 • Tenniselleboog
 
 • Verstuiking
 • Zwangerschapsmisselijkheid

• Ziekten, symptomen en aandoeningen waarvoor het therapeutisch effect van acupunctuur gebleken is, maar waar nog meer onderzoek naar de effectiviteit gedaan moet worden:
 • Acne

 

 • Alcoholisme: verminderen van de afhankelijkheid en bevorderen ontgifting

 

 • Artrose

 

 • Astma

 

 • Bloedneus (zonder lokale of algemene aandoening)

 

 • Buikpijn (bij acute buikgriep of door maag-darm krampen)

 

 • Chronische colitis ulcerosa (chronische darmontsteking)

 

 • Chronische ontsteking van de prostaatklier (chronische prostatitis)

 

 • Competitie stress syndroom

 

 • Diabetes f suikerziekte (niet insuline afhankelijk)

 

 • Excessieve speekselproductie veroorzaakt door medicatie

 

 • Fibromyalgie en bindweefselontsteking (fasciitis)

 

 • Galblaasontsteking (chronische cholecystitis)

 

 • Galstenen

 

 • Gastrokinetische verstoring (verstoorde beweging van de maag)

 

 • Gordelroos (herpes zoster)

 

 • Hartneurose

 

 • Hepatitis B virus drager status

 

 • Herhaaldelijke urineweginfecties

 

 • Hersel na een operatie

 

 • Hyperlipidemie (bloedvet-afwijking): de LDL-spiegel (het ‘slechte’ cholesterol ) en de

VLDL-spiegel (triglyceriden) zijn verhoogd. Dit zorgt voor een verhoogd risico op hart-en vaataandoeningen

 

 • Hypo -oestrogene anovulatie (verminderde activi teit van de eierstokken)

 

 • lntercraniaal letsel zonder open wend (wond binnen de schedel)

 

 • Jeuk

 

 • Jicht

 

 • Keelpijn (inclusief ontsteking van de keelamandelen / Tonsillitis)

 

 • Kinkhoest

 

 • Larynxspasme (strottenhoofdkramp) na het verwijderen van kunstmatige beademing bij kinderen

 

 • Mannelijke seksuele disfunclies (niet veroorzaakt door een organische stoornis of ziekte)

 

 • Neurodermitis

 

 • Nierstenen

 

 • Onvruchlbaarheid bij vrouwen

 

 • Oogpijn door subconjunctivale injectie

 

 • Oorpijn

 

 • Overgewicht

 

 • Pijn (acuut) aan de wervelko lom

 

 • Pijn bij de bevalling

 

 • Pijn bij de Ziekte van Buerger

 

 • Pijn bij kanker

 

 • Pijn door een kijkoperatie

 

 • PMS (premenstrueel syndroom)

 

 • Polycysteus-ovariumsyndroom (Syndroom van Stein-Leventhal)

 

 • Posttraumatische dystrofie (PD) of complex regionaal pijnsyndroom (CRPS)

 

 • Radiculair – en pseudoradiculair pijnsyndroom

 

 • Schizofrenie

 

 • Slapeloosheid

 

 • Spasmen van het aangezicht

 

 • Stijve nek

 

 • Syndroom van Gilles de la Tourette

 

 • Syndroom van Raynaud

 

 • Syndroom van Sjogren

 

 • Syndroom van Tietze

 

 • Tekort aan moedermelk

 

 • Temporomandibulaire disfunctie (TMD): myogene vormen

 

 • Urethraal syndroom bij vrouwen (blaasirritatie die niet word! veroorzaakt door een bacteriele infectie van de urinewegen)

 

 • Urineretentie door trauma

 

 • Vasculaire dementia

 

 • Verslaving aan opium, cocaine en heroine

 

 • Verslaving aan tabak

 

 • Virale hemorragische koorts

 

 • Zenuwpijn (neuralgia) na gordelroos

 

 • Ziekte van Bell, aangezichtsverlamming

 

 • Ziekte van Meniere
• Ziekten, symptomen en aandoeningen waar alleen in een enkel onderzoek een therapeutisch effect is opgemerkt maar waarvoor acupunctuur de moeite waard is omdat de behandeling door reguliere en aanvullende behandelwijzen lastig is:
 • Centraal sereuze chorioretinopathie

 

 • Chronische cor pulmonale (chronisch rechter hartkamer falen)

 

 • Doofheid

 

 • Kleurenblindheid

 

 • Mentale achterstand (hypophrenia)

 

 • Neurogene blaas door trauma aan het ruggenmerg

 

 • Prikkelbaredarmsyndroom (PBS) (ook bekend als spastische darm, Irritable Bowel

Syndrome (188))

 

 • Vernauwing van de kleine luchtwegen (bij astma en COPD)

 

 • Zwangerschapsmasker (ook bekend als melasma of chloasma)
• Ziekten, symptomen en aandoeningen waar acupunctuur geprobeerd kan worden met als voorwaarde dat de therapeut specialistische medische kennis en ervaring heeft en adequate meetapparatuur:
 • Coma

 

 • Diarree bij baby’s en jonge kinderen

 

 • Epileptische aanvallen bij kinderen

 

 • lschemische hartklachten (als gevolg van angina pectoris)

 

 • Kortademigheid bij COPD

 

 • Verlamming (Progressieve bulbaire paralyse en pseudo-bulbaire paralyse )

 

 • V irale hersenontsteking bij kinderen in een later stadium
Please follow and like us: