Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
  • Text Hover
5 elementen

Binnen de Chinese geneeswijze is eeuwen geleden een stroming ontstaan die de 5 elementen gebruikt om ziekte en gezondheid te verklaren. De behandeling van ziekte is gebaseerd op het harmoniseren van de processen binnen de 5 opeenvolgende fasen. Deze 5 elementen zijn niet een ‘vrije uitvinding’ van de taoïstische leer maar gebaseerd op universele, energetische principes. Het Tao manifesteert zich in twee polaire krachten, in yin en yang, die in een voortdurende wisselwerking met elkaar staan. Uit de dynamiek van dit krachtenspel ontstaan de vijf elementen; hout, vuur, aarde, metaal en water. De vijf elementen verklaren op zeer aanschouwelijke wijze het verband tussen oorzaak en gevolg en maken een diep begrip van de eigen levensproblematiek en van de ziekte geschiedenis van het eigen lichaam. Alles verandert ieder moment; een verandering die echter plaatsvindt volgens de ordelijke cycli en waarin de vijf basispatronen hout ( voorjaar ) vuur ( zomer ) aarde ( nazomer ) metaal ( herfst ) water ( winter ) – altijd weer worden herhaald en gevarieerd.

 

De 5 elementen corresponderen weer met de organen. “Als Hout stagneert dan spreidt het, als Vuur stagneert dan stijgt het, als Aarde stagneert dan neutraliseert het, als Metaal stagneert dan trekt het samen en als Water stagneert dan daalt het” Hebt u het hart op de tong? Of misschien hebt u iets op uw lever? Kunt u vol vuur ergens over praten? 
Deze Nederlandse uitdrukkingen lijken rechtstreeks ontleend te zijn aan de Chinese elementenleer. Hoe passen de organen nu in de elementenleer? Een voorbeeld: Iemand met een ochtendhumeur is prikkelbaar en komt ’s ochtends moeizaam op gang. De energie van de ochtend hoort bij het element hout. De emotie die bij hout hoort, is boosheid. Het orgaan dat daarbij hoort is de lever. Door de energie van de lever te stimuleren, herstelt het evenwicht en neemt de levensenergie toe. Het ochtendhumeur verdwijnt omdat het opstaan geen moeite meer kost. De kans is groot dat daardoor de kijk op het leven ook blijmoediger wordt. Binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde is de lever een belangrijk orgaan omdat hij het stromen en verspreiden van de levensenergie regelt. Hij is verantwoordelijk voor de planning en organisatie in het lichaam. Verstoringen van de leverenergie hebben een grote invloed op ons leven. Immers, emoties als woede en irritatie verminderen danig onze levensvreugde. Daarom zal ik altijd met aandacht het functioneren van de lever onderzoeken.