PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
Your address will show here +12 34 56 78
Wat is TAO?

Wat is TAO?

Een Taoïst zegt, Qi volgt bewustzijn. Door stil te zijn hoor je de fluisteringen in dromen en de wijsheid van de planten en de dieren. In de Tao Te Ching wordt deze manier van leven Wei Wu Wei genoemd. Doen door niets te doen. De Boeddha sprak over het midden. De middenweg naar het pad dat tot verlichting leidt. Aristoteles beschreef het Gouden midden, het midden van twee uitersten als het pad van schoonheid. Het midden tussen een van overmaat en de andere van het tekort … Yin Yang in perfecte balans Tao is een vijfduizend jaar oude levensfilosofie die de basis vormt van onder andere de acupunctuur, Qigong en Tai chi. Het Taoïsme is de leer van de Tao, de alles doordringende energie van het leven. Het is altijd, overal, in ons en buiten ons en verandert voortdurend. Het wordt ook wel vertaald met ‘de weg’ de natuurlijke weg door het leven en de essentie achter iedere vorm. Het is niet alleen de hoogste zijnstoestand die een mens kan verwezenlijken maar ook de weg erheen. In het Westen zouden we Tao misschien vertalen met God. Als de ene kracht die het hele universum bestuurt, is Tao geen religie maar omvat alle religies. Tao is universeel, het is de weg van harmonie en evenwicht, de weg van de natuur. Alles evolueert met Tao, het is een gegeven, een mysterie. Onvoorwaardelijke liefde, harmonie en evenwicht zijn de essentie van Tao. De mens staat tussen hemel en aarde, in hem komen de krachten van beide bijeen. Daarom is hij met het ‘werken van de elementen’ verweven en maakt hij deel uit van het geheel. Niet alleen de mens maar alle schepsels en alle fenomenen in de kosmos staan in relatie tot dit universele geheel. Dit is ook een heel belangrijk aspect voor het begrijpen van de Chinese geneeskunde en de samenhang tussen ziekte, behandeling en genezing.

  • Text Hover
5 Elementen

Binnen de Chinese geneeswijze is eeuwen geleden een stroming ontstaan die de 5 elementen gebruikt om ziekte en gezondheid te verklaren. De behandeling van ziekte is gebaseerd op het harmoniseren van de processen binnen de 5 opeenvolgende fasen. Deze 5 elementen zijn niet een ‘vrije uitvinding’ van de taoïstische leer maar gebaseerd op universele, energetische principes. Het Tao manifesteert zich in twee polaire krachten, in yin en yang, die in een voortdurende wisselwerking met elkaar staan. Uit de dynamiek van dit krachtenspel ontstaan de vijf elementen; hout, vuur, aarde, metaal en water. De vijf elementen verklaren op zeer aanschouwelijke wijze het verband tussen oorzaak en gevolg en maken een diep begrip van de eigen levensproblematiek en van de ziekte geschiedenis van het eigen lichaam. Alles verandert ieder moment; een verandering die echter plaatsvindt volgens de ordelijke cycli en waarin de vijf basispatronen hout ( voorjaar ) vuur ( zomer ) aarde ( nazomer ) metaal ( herfst ) water ( winter ) – altijd weer worden herhaald en gevarieerd. De 5 elementen corresponderen weer met de organen. “Als Hout stagneert dan spreidt het, als Vuur stagneert dan stijgt het, als Aarde stagneert dan neutraliseert het, als Metaal stagneert dan trekt het samen en als Water stagneert dan daalt het” Hebt u het hart op de tong? Of misschien hebt u iets op uw lever? Kunt u vol vuur ergens over praten? 
Deze Nederlandse uitdrukkingen lijken rechtstreeks ontleend te zijn aan de Chinese elementenleer. Hoe passen de organen nu in de elementenleer? Een voorbeeld: Iemand met een ochtendhumeur is prikkelbaar en komt ’s ochtends moeizaam op gang. De energie van de ochtend hoort bij het element hout. De emotie die bij hout hoort, is boosheid. Het orgaan dat daarbij hoort is de lever. Door de energie van de lever te stimuleren, herstelt het evenwicht en neemt de levensenergie toe. Het ochtendhumeur verdwijnt omdat het opstaan geen moeite meer kost. De kans is groot dat daardoor de kijk op het leven ook blijmoediger wordt. Binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde is de lever een belangrijk orgaan omdat hij het stromen en verspreiden van de levensenergie regelt. Hij is verantwoordelijk voor de planning en organisatie in het lichaam. Verstoringen van de leverenergie hebben een grote invloed op ons leven. Immers, emoties als woede en irritatie verminderen danig onze levensvreugde. Daarom zal ik altijd met aandacht het functioneren van de lever onderzoeken.
  • Text Hover