Your address will show here +12 34 56 78
Genezing
Laser acupunctuur is ideaal voor kinderen. Ze hebben heel veel yang energie en daarom reageren ze heel snel op de acupunctuur behandelingen en het is pijnloos.
Deze kleine man heeft veel problemem s’nacht wanneer hij moet slapen. Hij is dan heel erg actief en heeft soms paniek aanvallen waarbij hij gaat krijsen.
Met een doormeting met AcuGraph kwam er een behoorlijk teveel aan energie in de Lever meridiaan aan het licht.
En de meeste problemen bij hem zijn rond 1.00u en 3.00u s’nachts. Dat is de Levertijd in de Chinese meridiaanklok.
Hier gebruik ik de blauwe laser om de energie van de Lever te kalmeren en de rode laser voor de Milt meridiaan.
Na de eerste behandeling kalmeerde hij sneller s’nachts wanneer hij een paniek aanval had en bij een tweede doormeting
was de teveel aan Lever energie een stuk verminderd. Maar heel belangrijk is ook om de moeder te behandelen.
Na een paar behandelingen voelde zij zich ook een stuk rustiger.

Laser acupuncture is ideal for little children. They are very Yang so the reaction is very quick and it is painless.
This little man has a lot of troubles at night when he has to sleep. Then he is very active and sometimes in panic and is screaming.
So with a graph with AcuGraph we measured an hugh Liver excess. And the most troubles are between 1.00u and 3.00u in the night.
That is the time of the Liver in the Chinese meridian clock. Here I use the blue laser to sedate the Liver energy and the Spleen meridian with red laser.
After the first treatment he is calming down more quicker when he had a panic attack and the Liver exces is reduced.
But most important is to treat the mother as well. After a couple of treatments she is feeling much calmer
0

Genezing
GEZOCHT mensen die voor ons land hebben gevochten in de oorlog. Of politie of brandweermannen die ernstig trauma hebben opgelopen en daar een PTSS aan hebben overgehouden.
Ik selecteer 3 mensen die ik 5 acupunctuur behandelingen geef. Dus ken jij militairen, politieagenten of brandweer mannen die een PTSS hebben, laat ze contact opnemen met Tal Tao per email info@taltao-acupunctuur.nl
0