PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
Your address will show here +12 34 56 78
Genezing

ON THE OTHER SIDE OF RÉSISTANCE THERE IS FLOW. 

Waarom krijgt de een wel een PTSS en de ander niet?

“De hechtingstheorie van John Bowlby beschreven” 
John Bowlby is een Britse kinderpsychiater en grondlegger van de hechtingstheorie.
Volgens Blowlby is het ontbreken van moederliefde net zo schadelijk voor de geest van het kind als een ernstige ziekte.
Bowlby meende dat de hoeveelheid waarin een kind veilig gehecht was met een opvoeder, sterke invloed heeft op het kind
zijn zelfvertrouwen en het vertrouwen in een ander in tijden van nood. Attachment ook wel hechting genoemd, is een relatie duurzaam
affectieve relatie tussen kind en een of meerdere personen waarmee het kind regelmatig contact heeft.
Een kind die aan een opvoeder gehecht is, zal in tijden van nood, verdriet, pijn en angst zo dicht mogelijk bij
de opvoeder blijven en niet van haar zijde weggaan. Wanneer zijn opvoeder/hechtingsfiguur er niet is zal het protesteren.
Als de opvoeder weer komt zal het zich aan haar vastklampen of juist negeren. Het ontbreken van een hechtingsrelatie kan
grote gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid van het kind. Het ontbreken van een hechtingsrelatie kan schade aanbrengen
aan het vertrouwen op mensen in tijden van nood en het zelfvertrouwen en het ontbreken van schuldbesef.
Dat een goede band tussen ouders, verzorgers en hun kind belangrijk is wordt door niemand betwijfeld.
Veel van het psychisch welzijn, de geestelijke gezondheid en het latere sociale leven hangt af van een goede hechting.
Kinderen die niet veilig gehecht zijn aan hun ouders neigen naar onzekerheid en hebben moeite met het aangaan van relaties.
Ook zijn zij vaker boos op ‘de wereld’. Hechting is de emotionele verbinding tussen om het even welke twee mensen.
De eerste hechting is die direct na de geboorte tussen moeder en kind.

Er zijn 4 fasen van hechting die in min of meer vaste perioden verlopen. Dit zijn de eerste 3 maanden, de periode daarna tot 6 maanden
gevolgd door een fase tussen de 6 en 8 maanden en tot slot in de tijd tot het 3e jaar. De eerste van de drie ingrediënten van hechting
is de fysieke band die bestaat uit een overvloed van aanraking en oogcontact. Dingen zoals een zuigeling wiegen tijdens het voeden,
het knuffelen met een peuter voor het slapengaan en het koesteren van een tiener verhogen de betekenis van fysieke verbinding.
Dit geldt vooral als de aanraking en mét oogcontact dagelijks en gedurende de hele kindertijd gebeurt.
Het tweede ingrediënt is de emotionele band. Een kind krijgt meer zelfvertrouwen als zijn ouders hem emotioneel steunen.
De zuigeling voelt de betrokkenheid van een ouder als die reageert op zijn geschreeuw of als de ouder merkbaar meegeniet van
een nieuwe ontdekkingen door zijn of haar baby. De emotionele band tussen kinderen en hun verzorgers wint aan kwaliteit als
de ouders met de gevoelens van hun kind meeleven en als zij het kind verzorgen en bevestigen in zijn emoties.
Zelfs discipline, zij het met vriendelijkheid, kan de hechting bevorderen. Tot slot hebben de kinderen voor een goede hechting
een milieu nodig dat veiligheid garandeert en voorspelbaar is. Het kind moet erop kunnen rekenen dat als hij zijn emoties
niet meer de baas is zijn ouder rustig blijft en hem zal kalmeren. Diezelfde zekerheid biedt een voorspelbaar programma
met heldere grenzen en voorspelbare ouderlijke reacties. Deze hechting is veruit de belangrijkste omdat die het prototype is
voor alle latere verhoudingen. Kinderen die zich veilig voelen in vroege verhoudingen met hun ouders plukken daarvan later de vruchten.
Zij ontwikkelen gezonde en stabiele relaties, voelen zich zelfverzekerd en vertrouwen anderen.
Zij kunnen de problemen van het leven goed aan en hebben veel invoelingsvermogen.
Er zijn vele soorten gradations van PTSS, dit kan zich bijvoorbeeld ook uiten in alleen héél veel lichamelijke klachten of onverklaarbare klachten.

Heb jij PTSS of denk je die te hebben, Acupunctuur kan je helpen! Soulretrieval kan je helpen.

Een goeie tip is om het boek “De tijger ontwaakt” van Peter A. Levine. 
#PTSS #PTSD #acupunctuur #soulretrieval #healingtheinnerchild #innerchild

0

Genezing
Laser acupunctuur is ideaal voor kinderen. Ze hebben heel veel yang energie en daarom reageren ze heel snel op de acupunctuur behandelingen en het is pijnloos.
Deze kleine man heeft veel problemem s’nacht wanneer hij moet slapen. Hij is dan heel erg actief en heeft soms paniek aanvallen waarbij hij gaat krijsen.
Met een doormeting met AcuGraph kwam er een behoorlijk teveel aan energie in de Lever meridiaan aan het licht.
En de meeste problemen bij hem zijn rond 1.00u en 3.00u s’nachts. Dat is de Levertijd in de Chinese meridiaanklok.
Hier gebruik ik de blauwe laser om de energie van de Lever te kalmeren en de rode laser voor de Milt meridiaan.
Na de eerste behandeling kalmeerde hij sneller s’nachts wanneer hij een paniek aanval had en bij een tweede doormeting
was de teveel aan Lever energie een stuk verminderd. Maar heel belangrijk is ook om de moeder te behandelen.
Na een paar behandelingen voelde zij zich ook een stuk rustiger.

Laser acupuncture is ideal for little children. They are very Yang so the reaction is very quick and it is painless.
This little man has a lot of troubles at night when he has to sleep. Then he is very active and sometimes in panic and is screaming.
So with a graph with AcuGraph we measured an hugh Liver excess. And the most troubles are between 1.00u and 3.00u in the night.
That is the time of the Liver in the Chinese meridian clock. Here I use the blue laser to sedate the Liver energy and the Spleen meridian with red laser.
After the first treatment he is calming down more quicker when he had a panic attack and the Liver exces is reduced.
But most important is to treat the mother as well. After a couple of treatments she is feeling much calmer
0

Genezing
GEZOCHT mensen die voor ons land hebben gevochten in de oorlog. Of politie of brandweermannen die ernstig trauma hebben opgelopen en daar een PTSS aan hebben overgehouden.
Ik selecteer 3 mensen die ik 5 acupunctuur behandelingen geef. Dus ken jij militairen, politieagenten of brandweer mannen die een PTSS hebben, laat ze contact opnemen met Tal Tao per email info@taltao-acupunctuur.nl
0