Health

Ooracupunctuur vermindert angstgevoelens

Ooracupunctuur is zeer geschikt om angstgevoelens te verminderen, zo blijkt uit recent onderzoek.

Dit onderzoek toonde aan dat echte ooracupunctuur een specifiek en meetbaar effect had op het angstniveau van de proefpatiënten. Nep ooracupunctuur resulteerde echter niet in een significante afname van angstgevoelens of in een kalmerend effect. Dit laat zien dat ooracupunctuur daadwerkelijk meer effect heeft dan een placebo. Andere onderzoeken hebben het effect van ooracupunctuur en acupunctuur in specifieke omstandigheden die angst veroorzaken onderzocht.

Angst IVF-behandelingen

Zo blijkt uit onderzoek dat vrouwen die IVF-behandelingen ondergaan dankzij acupunctuur minder angstgevoelens ervaren. Ook uit dit onderzoek bleek dat acupunctuur een significant groter effect heeft op angst dan nepacupunctuur. Eerder bleek al dat acupunctuur de kans op slagen van een IVF-behandeling verhoogt. Acupunctuur kan dus niet alleen ingezet worden om de effectiviteit van IVF te verhogen, maar kan ook de mentale belasting en angstgevoelens gedurende het IVF-traject verminderen.

Tandartsangst

In een onderzoek naar het effect van acupunctuur op tandartsangst is gebleken dat ook deze patiënten minder angstig worden door acupunctuurbehandelingen. Dit onderzoek vergeleek het effect van ooracupunctuur, nep ooracupunctuur en geen enkele vorm van behandeling op tandartsangst. De afname van angst was het hoogst bij de acupunctuurgroep, de afname in nepacupunctuur groep was minimaal en de angst nam toe bij de patiënten die niet behandeld werden.

Operatie-angst

Ook angst voorafgaand en na een operatie kan door acupunctuur behandeld worden. Cijfers laten zien dat ongeveer 80% van patiënten die een operatie ondergaan last hebben van angst. Onderzoekers hebben aangetoond dat zowel lichaamsacupunctuur als ooracupunctuur deze operatie-angst vermindert.

Ooracupunctuur aan te bevelen bij angstklachten

Voor personen die frequent of in bepaalde situaties last hebben van angst, kan ooracupunctuur een uitkomst bieden. Het is een minimaal invasieve behandeling waarvan is aangetoond dat deze angst kan verminderen.

Please follow and like us: