Your address will show here +12 34 56 78
Chakra- en Aurahealing
“De Boedhha zegt: Het lichaam is een oog, in een staat van stilte zijn wij de ziender en degene die zien. We zijn het Universum bewust van zichzelf.” 

 

Het woord Chakra’s is Sankriet voor ‘Wiel” Ieder Chakra is een lotus een Yantra een cyclus fysiologisch centrum waaruit de wereld beleefd kan worden.

Een Yantra is een visueel hulpmiddel bij meditaties en gaat altijd samen met een mantra.

De mantra is de klank van het symbool en de Yantra is de symbolische weergave van een klank.

De Chakra’s voeden zich met energie uit ons omringende krachtveld waarna deze energie getransporteerd wordt naar de organen die in contact staan met de daarbij horende Chakra.

Chakra’s zijn als het ware een soort van energiecentrales die eruit zien als een wiel en die zorgt dat de energie daar komt waar het hoort te zijn.

De Chakra’s filteren een continuüm van vibraties.

De Chakra’s zijn van wezenlijk belang voor het goed functioneren van de organen en daarom ontzettend belangrijk voor onze algehele gezondheid.

Een logische gevolg is natuurlijk dat als een Chakra niet goed functioneert oftewel dat een Chakra niet in staat is zijn energie uit het omliggende krachtveld op te nemen,

er een onder activiteit van de desbetreffende organen kan ontstaan.

En bij een teveel aan energie er een over productiviteit kan ontstaan. Hierdoor kan ziekte makkelijker ontstaan.

Doordat er een verkeerde energie-uitwisseling ontstaat, ontstaat er als eerste een energetische disharmonie voordat het merkbaar wordt op het lichamelijke vlak.

Als een Chakra niet goed functioneert dan heeft dat ook invloed op alle andere Chakra’s want de energie kan dan niet vrijelijk door alle andere energiecentra stromen.

 

  • Text Hover
Chakras

Ieder Chakra correspondeert met een bepaalde kleur en is verbonden met één van de 7 lagen van de Aura en vibreert met een bepaalde frequentie. Het zevende chakra ( de kruichakra ) heeft het hoogste trillingsniveau en het eerst chakra ( wortel of basis chakra ) heeft het laagste trillingsniveau. Ieder Chakra correspondeert ook met een endocriene klier. Door te werken met de Chakra’s kan de werking van de endocriene klieren vaak verbeterd worden. Het zijn klieren die hormonen produceren die andere lichaamscellen beïnvloeden. Hormonen regelen voor een groot gedeelte de biologische processen in het lichaam. Chakra’s corresponderen ook met een plaats in het lichaam, element, zintuig ( het denken is ook een zintuig) we worden zo opgeslokt door het denken dat we er niets eens bij stilstaan dat het ook een zintuig is ), een emotie, affirmatie of mantra ( klank ) Een mantra heeft een bepaalde trilling waardoor je de bepaalde Chakra’s kunt stimuleren. Bij ieder Chakra staan bepaalde lichamelijke of geestelijke klachten bij slecht functioneren ervan. Voor iedere activatie van een Chakra staan meerdere oefeningen. De belangrijkste endocriene klieren staan hier weergegeven:

  • Hypofyse

  • Schildklier

  • Bijschildklieren

  • Deel van de Alvleesklier

  • Bijnierschors en Bijniermerg

  • Geslachtsklieren (Eierstokken, Testes)

  • Text Hover
Een voorbeeld: de Wortel Chakra

Iedere blokkade in het gebied van de Wortel Chakra verstoort de relatie met de aarde en de natuur. De steeds verdergaande technologische ontwikkelingen leidt ertoe dat de mens meer en meer van zijn natuurlijke oorsprong vervreemdt. Een gebrek aan energie, angsten, krachteloosheid, depressiviteit,  geen initiatief nemen, onzekerheid en weinig vertrouwen in het leven zijn het gevolg van een verzwakte eerste Chakra. Maar ook een voortdurende strijd om te overleven, een overdreven materialistische instelling, gierigheid en egoïsme. Lichamelijke tekenen van een slecht functioneren zijn: darmklachten, verstopping, aambeien, ischias, lendenpijn, spataderen, problemen met de blaas en de nieren, prostaatklachten, botziekten, bloedarmoede een wisselende bloeddruk. Als aan het eerste Chakra wordt gewerkt zal men bewuster worden van zijn lichaam. Als de energie in de Wortel Chakra beter stroomt, wordt je standvastiger, rustiger en krijg je een soort oer vertrouwen in het pad van jouw leven. Het eerste Chakra levert energie aan de dikke darm, de botten, de benen en de voeten. Verder staat de kwaliteit van het bloed en de heupzenuw ook onder invloed van de eerst Chakra. Een ander voorbeeld: Het derde oog, zesde of voorhoofd chakra in het gebied van de pijnappel klier wordt geactiveerd door Kundalini-energie en van daaruit kun je je innerlijke licht, je hogere zelf of eigen Ziel zien welke evolutionaire functies heeft.

 

Terwijl in vele oosterse tradities wordt aangenomen dat alle chakra’s in het lichaam zitten, geloven de Laika’s  dat er nog twee anderen Chakra’s zijn die ver buiten ons lichaam reiken. Het Zielenchakra en het geesteschakra.