Your address will show here +12 34 56 78
Ontspanning
De mens en de natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De oudste tekst over de helende kracht van kristallen dateert van ongeveer 1600 voor Christus, deze staat op een stuk Egyptisch papyrus waarop staat dat er aanwijzingen waren voor het gebruik van kristallen en stenen als een geneesmiddel. Zieken droegen kralen van Lapis Lazuli, Malachiet en rode Jaspis om hun nek zodat de ziekte via de stenen uit hun lichaam kon wegstromen.
0

Ontspanning
Chakra en Aura healing bij Tal Tao. Als de chakra’s uit balans zijn kunnen er allerlei klachten ontstaan. Zoals bijvoorbeeld een onrust gevoel in je zonnevlecht chakra waarbij mensen ook na een langdurige onbalans hartkloppingen krijgen. De chakra’s kunnen snel gebalanceerd worden als ze maar de juiste sturing krijgen. Hier gebruik ik meerdere en verschillende technieken voor. Met acupunctuur, energie verandering en stenen. Ervaring is dat de rust meteen terug keert.

Chakra and Aura healing at Tal Tao. If the chakras are out of balance, all sorts of complaints can arise. Like, for example, a feeling of unrest in your solar plexus chakra, after a prolonged imbalance people can also experience palpitations. The chakras can be quickly balanced if they get the right steering. Here I use multiple and different techniques. With acupuncture, energy change and stones. Experience is that the peace returns immediately.
0

Ontspanning

Om een leverstagnatie te behandelen gebruik ik acupunctuur naalden en laser.
Bij een leverstagnatie hebben mensen klachten zoals boosheid, kort lontje, veel zorgen maken, hoofdpijnen ect.
De energie stijgt echt letterlijk omhoog waardoor de energie verdeling in het lichaam uit balans is.
Door in de voeten te prikken en te laseren trek ik de energie direct naar beneden waardoor je je kalmer en rustiger voelt en meer geaard. #taltao #taltao-acupunctuur

To treat a liver stagnation I use acupuncture needles and laser.
In case of a liver stagnation, people have complaints such as anger, worrying a lot, headaches ect.
The energy literally rises, which means that the energy distribution in the body is out of balance.
By needling and laser the feet, I immediately pull the energy down so you feel calmer and peaceful and more grounded. #taltao #taltao-acupunctuur 

0

Ontspanning
Ieder punt in de Chinese geneeskunde heeft zijn unieke naam en functie.
Hier gebruik ik DM 24 (Dumai) de Chinese naam is “Shenting” of de voorkant van de Geest of Shen.
En BL 3 (Blaas) de Chinese naam is “Meichong” of de wenkbrauwstreek.
Ik zet de acupunctuur naalden aan beiden kanten en ik activeer ze met de rode laser en infrarood.
Deze punten zijn om de geest te kalmeren of in het Chinees de Shen te kalmeren.
De punten produceren meer Qi naar de hersenen.
Het grappige is dat mensen tegen me praten en dan gaan ze steeds langzamer en minder praten en dan zijn ze ineens helemaal weg, totale ontspanning …..
Hoe meer je ontspant, hoe beter de naalden zijn werk kunnen doen.

Het korte moment van de ontspanning tijdens de behandeling heeft groot effect op lichaam en geest #taltao #taltao-acupunctuur
0